kostel  Chrám sv.Vavřince
   v Hodoníně


Pořad bohoslužeb:
mše svatá ve všední dny
6:45 h, 17:45 h (v zimě), 18:45 (v létě)


mše svatá v neděli
6:45 h, 8:00 h, 9:15 h
17:45 h (v zimě), 18:45 (v létě)


Pravidelné adorace:
vždy v neděli po večerní mši svaté
v 1.pátek vždy celonoční adorace
          (od 22:00 h do 5:00 h ráno)


e-mail adresa pro příp. vzkazy a připomínky   
farnost@iol.cz

 


Copyright © 1999-2001 Farnost sv.Vavřince All Rights Reserved.